Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/684
Title: Інформаційно-комунікаційний менеджмент : Навчально-методичний посібник для бакалаврів ЗДІА спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 ««Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання
Authors: Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Voronkova, Valentina
Keywords: інформаційне суспільство
мережеве суспільство
інформаційно-комунікативний менеджмент
інформаційна система
нелінійно-синергетична методологія
нооменеджмент
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Воронкова, В. Г. Інформаційно-комунікаційний менеджмент : навч.-метод. посібник для бакалаврів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання / В. Г. Воронкова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 158 c.
Abstract: UA : В навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико- методологічні та праксеологічні засади інформаційно-комунікаційного менеджменту, особливості його становлення та розвитку, проблеми удосконалення інформаційно-комунікативних технологій та їх вплив на розвиток організацій в умовах схоластичності. У навчально-методичному посібнику узагальнено та систематизовано сучасні підходи до розвитку інформаційно-комунікаційного менеджменту в сучасній Україні; особлива увага приділяється розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформатизації сучасної цивілізації та глобального інформаційного суспільства. При підготовці були використані результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері інформаційно-комунікаційного менеджменту.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/684
Appears in Collections:Навчальні видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IKM.doc1.24 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.