Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/683
Title: Теорія організацій : Навчально-методичний посібник для другого (магістерського) рівня вищої освіти ЗДІА денної та заочної форм навчання в галузі знань 28 «Управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»
Authors: Воронкова, Валентина Григорівна
Воронкова, Валентина Григорьевна
Voronkova, Valentina
Keywords: організаційний менеджмент
організація
соціальний організм
управлінська думка
системний аналіз
конкурентоспроможної концепції
гуманістичний підхід управління
Issue Date: 2018
Publisher: ЗДІА
Citation: Воронкова, В. Г. Теорія організацій : навч.-метод. посібник для другого (магістерського) рівня вищої освіти ЗДІА ден. та заоч. форм навчання в галузі знань 28 "Управління та адміністрування" за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 074 (281) "Публічне управління та адміністрування" / В. Г. Воронкова ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2018. - 120 c.
Abstract: UA : В навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні та практичні засади становлення організацій як складних соціальних систем в контексті організаційної теорії розвитку: їх генезис, система законів і принципів, морфологія і властивості. Розкрито природу організації, сутність організації як системи, процесу і управління, вплив зовнішнього середовища та умови самоорганізації, що сприяють стійкості системи. Особлива увага приділена ефективності організацій в умовах нестабільності, стохастичності, кризовості, асиметрії інформації. При підготовці були використані результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері теорії організацій.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/683
Appears in Collections:Навчальні видання МОУП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОРИГІНАЛ НМП ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ.doc960 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.