Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/110
Title: Моделювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємства
Other Titles: Моделирование процессов обеспечения экономической безопасности предприятия
Modeling а processes of company economic security
Authors: Ковалевський, Ігор Сергійович
Ковалевский, Игорь Сергеевич
Kovalevs’ky, Igor Sergeevich
Keywords: Економічна безпека підприємства
моделювання
процес
загрози
ефективність
безпека
управління
Экономическая безопасность предприятия
моделирование
процесс
угрозы
эффективность
безопасность
управление
Company economic security
modeling
process
threat
efficiency
security
management
Issue Date: 2016
Publisher: ЗДІА
Abstract: UA : У роботі здійснено аналіз моделей оцінки складових економічної безпеки підприємства, формалізовано та оцінено дієвість алгоритмів моделювання оцінки економічної безпеки підприємства.
RU : В работе проведен анализ моделей оценки составляющих экономической безопасности предприятия, формализовано и оценено действенность алгоритмов моделирования оценки экономической безопасности предприятия.
EN : The paper analyzes the components of the evaluation models of economic security, formalized and evaluated the effectiveness of simulation algorithms assess the economic security of the enterprise.
Description: Ковалевський, І.С. Моделювання процесів забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] : автореферат роботи на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра ; спец.: 8.03050201 – еономічна кібернетика / І.С. Ковалевський ; ЗДІА ; наук. кер. П.В. Комазов. – Запоріжжя, 2016. – 19 с.
URI: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/110
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів ЕІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalevsky_referat.pdfавтореферат магістерської роботи574.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.